Tietosuojaseloste Youngfield Films Oy

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 22.5.2018. Viimeisin muutos 10.6.2021.

Meille on tärkeää, että tiedät, mitä henkilötietoja keräämme ja mitä tarkoitusta varten tietoja kerätään. Selosteesta käy myös ilmi miten tietoja kerätään, käytetään ja säilytetään.

1. Rekisterinpitäjä

Youngfield Films Oy, Meritullinkatu 4 B, 00170 Helsinki. Y-tunnus: 2730925-1.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Heidi Martikainen tietosuojavastaava (heidi(at)youngfield.fi, 040 534 9091)

3. Rekisterin nimi

Youngfield Films Oy:n markkinointi / asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään rekisteriin asiakassuhteiden hoitamiseen ja markkinointitarkoituksiin. 

Rekisterin tietoja käytetään myös tilastointiin, toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja: Henkilön nimi, titteli, yritys tai organisaatio, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä tietoja asiakassuhteeseen ja yhteydenpitoon liittyen.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden toteuttamiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan tietoja seuraavista lähteistä: asiakastapaamisista, sähköposteista, sosiaalisesta mediasta, sopimuksista, yritysten internet-sivuilta, muilta internet-sivuilta sekä muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

8. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Rekisteriin on pääsy Youngfield Filmsin asiakassuhteita hoitavilla työntekijöillä. Toimitusjohtajalla on päätösvalta työntekijöille jaettavista oikeuksista rekisteriin pääsyn osalta.

9. Tietojen siirto ja luovutus

Emme myy tai muutoin luovuta henkilötietoja eteenpäin muille tahoille. Tietoja ei myöskään siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Voimme luovuttaa tietoja viranomaisille kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuen.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu luotettavin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Rekisterin käyttäjillä on rajattu pääsy ainoastaan heidän käyttönsä  kannalta tarpeellisiin tietoihin. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa  ja ainoastaan määrätyillä henkilöillä on oikeus käsitellä näitä tietoja.

11. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22), joilla olisi rekisteröityjä koskevia oikeusvaikutuksia, ei tehdä.

12. Rekisteröiden oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet.

Vahvistus- ja ilmoitusoikeus

Sinulla on oikeus tietää, että henkilötietojasi käsitellään. Sinulla on myös oikeus tietää, mitä tarkoitusta varten henkilötietojasi kerätään tai niitä käsitellään.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu rekisteriin sekä saada tieto siitä, mistä tietoja rekisteriin hankitaan. Jos havaitset tiedoissasi korjattavaa, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus, suoramarkkinointikielto ja käsittelyn rajoittaminen

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi. Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää henkilötietojesi käyttämistä suoramarkkinointia varten.

Siirto-oikeus

Voit pyytää meiltä rekisteristämme sinua koskevat henkilötiedot. Voit myös pyytää meitä välittämään henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle, ja jos mahdollista, teemme tämän.

Poisto-oikeus

Jos koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Jos olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Valitusoikeus

Jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

13. Verkkosivut, evästeet ja sosiaalisen median palvelutVerkkosivustomme www.youngfield.fi kerää informaatiota sivulla kävijöiltä. Mahdollisia kerättäviä tietoja on: selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, IP-osoite, internet-palveluntarjoaja, sivustolle saapumisen ja poistumisen päivämäärä ja kellonaika ja laskeutumissivusto.Sivustolla ei käytetä evästeitä. Käytämme google analytics -ohjelmaa. Sivulla on käytössä seuraavat sosiaalisen median komponentit: Facebook, Instagram, Youtube ja Vimeo.

14. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa. Ajantasainen versio on nähtävissä www.youngfield.fi -nettisivuilla.