Videotuotannon aikataulu – tarjouksesta valmiiseen videoon | 2 min luku

Kuinka hyvissä ajoin on syytä kysyä tuotantoyhtiöltä tarjousta videoprojektiin? Miten paljon aikaa on hyvä varata tuotannon eri vaiheisiin? Kuinka videotuotannon aikataulu puretaan helposti hahmotettavaksi prosessiksi?

Tuotantoyhtiön näkökulmasta, mitä aikaisemmin tarjous pyydetään, sitä parempi. Pääsääntönä voidaan pitää sitä, että mitä suurempi tuotanto on, sitä aikaisemmin olisi hyvä lähestyä videotuotantoyhtiötä. Esituotannossa aikaa vievät esimerkiksi sopimusasiat, idean kehittely ja käsikirjoitus, aikataulun tekeminen sekä esiintyjien, kuvauspaikkojen ja rekvisiitan hankkiminen. On vaikea määritellä tarkasti, kuinka paljon mikäkin tuotannon vaihe vie aikaa. Seuraava kaavio osoittaa kuitenkin hyvin miten aika jakautuu projektin eri vaiheisiin videotuotannossa.

Aloitus ja esituotanto

Esituotanto voi vaihdella ajallisesti paljonkin. Jos asiakkaalla on selkeä visio ja käsikirjoitusvalmiina, esituotantoon tarvitaan vähemmän aikaa. Mitä monimutkaisempi idea, sitä enemmän aikaa kuluu asioiden järjestelemiseen. Jos kyseessä on iso mainostuotanto, paljon esiintyjiä ja kuvauspaikkoja, monimutkaisia kohtauksia ja räjähdys lopussa, aikaa kaiken toteuttamiseen tarvitaan huomattavasti paljon enemmän kuin yhden miehen kuvauskeikan järjestämiseen Vantaan Jumbon lastentapahtumassa.

Videotuotannon aikataulu: kuvaukset

Kuvaukset ovat ohi nopeasti, vaikka päivät saattavat ollakin pitkiä. Yleensä kuvauspäivät ovat tuotannon kalleimpia päiviä, joten kuvausjakso yritetään tiivistää mahdollisimman vähille päiville.

Kuvauksissa aikaa vie jokaisen kuvan säätäminen juuri oikeanlaiseksi. Mitä enemmän kuvauksissa tarvitaan ihmisiä, oli se sitten kameran edessä tai takana, sitä hitaammaksi kuvaus yleensä menee. Pienessä tuotannossa kuvausryhmään voi kuulua vain ohjaaja ja kuvaaja, jolloin liikkuminen ja kuvaaminen on nopeaa ja joustavaa. Isommassa tuotannossa, kuten mainoksessa, työryhmään voi kuulua ohjaaja, kuvaaja, valaisija, äänittäjä ja monia muita, jolloin jokaisen kuvan säätämiseen on varattu enemmän aikaa ja tahti on hitaampaa. Myös kuvauslokaatioiden määrä vaikuttaa siihen kuinka paljon aikaa tarvitaan. Luonnollisesti yksi ja sama lokaatio nopeuttaa kuvausten kulkua.

Videotuotannon aikataulu: jälkituotanto

Kuten kaaviosta näkyy, pisin vaihe videotuotannossa on jälkituotanto. Sen pituus selittyy sillä, että siihen liittyy usein monia eri vaiheita. Materiaalin siirtäminen, nimeäminen ja katselu vievät aikaa. Itse leikkaaminen voi olla nopeakin prosessi, mutta kaikki muu sen ympärillä lisää jälkituotantovaiheen pituutta.

Monissa videoissa on spiikki, joka äänitetään erikseen, mahdollisesti ammattispiikkajan omassa studiossa. Kun ensimmäinen leikkausversio on saatu valmiiksi se lähetetään asiakkaalle kommentoitavaksi. Asiakas kertoo korjausehdotukset ja muutokset tehdään videoon. Pallottelua jatkuu niin kauan kunnes asiakas on tyytyväinen leikkaukseen. Sen jälkeen video menee värimäärittelyyn, äänisuunnitteluun ja siihen voidaan lisätä grafiikkaa ja tekstitykset.

Projektin todellinen kesto

Vaikka kyseinen esimerkkiprojekti veisi yhteensä 10 päivää, ihan kahdessa viikossa se ei tietenkään valmistu. Aikaa menee kommunikointiin tuotantoyhtiön ja asiakkaan välillä, ideoiden, käsikirjoituksen, aikataulujen sekä leikkausversioiden pallotteluun ja hyväksymiseen. Aikaa kuluu säätämiseen ja kommunikointiin; sähköpostien lähettämiseen ja odottamiseen, että joku vastaa ja hyväksyy idean. Näin ollen edellinen esimerkkiprojekti voisi viedä, tarjouksen hyväksymisestä valmiin videon lähettämiseen asiakkaalle, aikaa noin kuukauden tai puolitoista.

Aloita siis ajoissa ja tee hyvä suunnitelma. Sillä päästään pitkälle projektissa kuin projektissa.

Salla Suomi / tuotantokoordinaattori – trainee