Hyvässä videotarinassa on tunne ja merkitys | 2 MIN LUKU

”Jos tahtoo muuttaa maailmaa ja liikuttaa joukkoja, on osattava kertoa tarinoita.” (Juhana Torkki, Tarinan valta).

Tarinoilla on syvällinen tehtävä, sillä rivien välistä ne välittävät arvoja ja ihanteita. Tarinoita on olemassa miljoonia erilaisia, mutta ne noudattavat kuitenkin tiettyjä lainalaisuuksia. Millainen on hyvä tarina ja millaisista osista se koostuu? Miten voi löytää videolleen kiinnostavan tarinan ja miksi se on ylipäätään tärkeää?

Teema

Videotuotanto on hyvä aloittaa teeman pohdinnalla tai kirkastamisella. Tarinan teema eli perusajatus tarkoittaa sitä, mitä aiheesta sanotaan. Videon aihe voi olla esimerkiksi köyhyys tai työ, mutta teemoina esimerkiksi ystävyys, rakkaus tai kosto. Teema kertoo videon keskeisen sanoman.

Kun suunnitelmissa on esimerkiksi mainosvideo jollekin tuotteelle, videon aihe on kyseinen tuote ja teema se, mitä tuote saa aikaan ja mikä on sen käyttötarkoitus. Konkreettinen esimerkki voisi olla saippua. Lapsi ja aikuinen pesevät yhdessä käsiä ja puhdasta tulee. Molemmat hymyilevät. Aihe on saippua ja hygienia, teema perhe ja yhdessäolo.

Teema nivoo yhteen videolla käsiteltyjä aiheita. Se on videon ydin joka ilmenee videon elementeissä, henkilöissä, tarinoissa ja maailmassa. Siksi sen tulisi olla kirkkaana mielessä mainos- tai yritysvideota tehdessä. Teema on se perusajatus, minkä haluat välittää katsojalle.

Sankari

Sankari on yleensä tarinan päähenkilö, joka edustaa positiivisia arvoja. Hän erottuu tarinan muista hahmoista poikkeuksellisten kykyjensä, rohkeutensa tai onnensa vuoksi ja näiden avulla hän yltää sankarillisiin tekoihin. Sankarin määritelmä on tuttu jo antiikin ajoista. Aristoteleen Runousopissa tarinan päähenkilön on oltava hyveellinen, jotta yleisö samaistuisi häneen. Sankarilla voi kuitenkin olla myös jokin kohtalokas heikkous. Sankarista on olemassa kaksi perustyyppiä: ylivertainen sankari ja sankariksi kasvava hahmo.

Usein idea tarinaan lähtee liikkeelle sankarista. On löydetty tai keksitty hahmo, jonka kehitys tai teot tuntuvat merkityksellisiltä, eteenpäin kertomisen arvoisilta ja ne herättävät tunteita. Omaa mainosta tai yritysvideota ideoidessa kannattaa katsella ympärilleen. Kenties tällainen sankari voisi löytyä myös oman yrityksen sisältä?

Rakenne

Tarinalla on aina alku, keskikohta ja loppu. Niiden lisäksi tarinaan voi kuulua erilaisia vaiheita, kuten alkusysäys, esittely, syventäminen, kliimaksi, ratkaisu ja häivytys. Tätä kokonaisuutta kutsutaan draaman kaareksi.

Yleensä tarina etenee kronologisesti, mutta suoraviivaisen ajallisen etenemisen voi rikkoa esimerkiksi takauma, jolloin päähenkilö muistelee menneitä tapahtumia. Tarina voi alkaa myös lopusta. Hyvä esimerkki tästä on Christopher Nolanin Memento, jonka tarina etenee käänteisessä järjestyksessä. Tälläisessä kerronnallisessa ratkaisussa tarvitaan ammattitaitoa pitää katsoja selvillä tarinan tapahtumista ja juonen käänteistä.

Yleensä tarinan lopussa ongelmat ratkeavat, mutta joskus sen ongelmat tai ristiriidat voivat jäädä myös ratkaisematta. Tätä kutsutaan avoimeksi lopuksi. Varsinaisen loppuratkaisun jälkeen tapahtuu etäännyttäminen tarinasta, jolloin kevennetään loppujännityksen tuottamaa tunnelmaa.

Lopputulos

On hyvä pitää mielessä tarinoiden voima. Torkki kirjoittaa Tarinan valta -kirjassaan, kuinka ihmiset tarttuvat ennemmin tarinoihin kuin argumentteihin. Kumpi siis voittaa: puhuva pää kertomassa faktoja tuotteesta tai palvelusta vai mukaansatempaava tarina? Hyvässä videotarinassa on tunne ja merkitys. Se pakottaa toimimaan: tarinan kuullut kertoo sen eteenpäin, jakaa sen ja liittää sen osaksi omaa tarinaansa.

Salla Suomi / tuotantokoordinaattori – trainee