Videon käsikirjoitus – käytä aikaa ja hyvä tulee | 3 MIN LUKU

Videon suunnittelussa ideoinnin jälkeen on vuorossa käsikirjoittaminen. Se voi tuntua haastavalta prosessilta, mutta ole kärsivällinen tässä tärkeässä vaiheessa. Videon käsikirjoitus – käytä siihen aikaa, niin säästät kuvausvaiheessa sekä rahaa että hermoja. Hyvä prosessi käsiksen kirjoittamisessa auttaa muokkaamaan ideasta tarinan.

Synopsis tiivistää oleellisen

Aluksi on tärkeä kirjoittaa ylös videon tavoite, kohdeyleisö sekä julkaisukanava(t). Nämä avainasiat täytyy pitää koko ajan mielessä käsikirjoitusta työstettäessä. Kun ydinryhmä on löytänyt sopivan idean kirjoitetaan sen pohjalta videolle käsikirjoitus. Aluksi kirjoitetaan synopsis, joka on yksinkertaisuudessaan tiivistelmä tarinasta. Synopsiksessa kerrotaan kuvattavan tarinan tapahtumat aikajärjestyksessä. Siitä voi myös käydä ilmi mitä osia näytellään, spiikataan tai kuvataan grafiikoilla. Synopsis on luuranko ja käsikirjoituksessa se saa lihat luidensa ympärille.

Kässäri – puhu ihmisten kielellä

Videon käsikirjoitukseen kirjoitetaan videon tapahtumat, mitä yksi tekee, miten toinen reagoi ja missä kaikki tapahtuu. Miljöön kuvaus on tärkeää, koska sen pohjalta etsitään sopivia kuvauslokaatioita. Mitä paremmin ja tarkemmin pystyy hahmottamaan halutun kuvausympäristön sitä helpompi sitä on lähteä etsimään. Videolle kuvataan toimintaa ja siksi käsikirjoituksessa on hyvä käyttää paljon verbejä. Teonsanat vievät myös tarinaa eteenpäin.

Tässä vaiheessa kirjoitetaan auki se mitä esiintyjät sanovat tai kirjoitetaan spiikki. Puhetta kirjoitettaessa on tärkeä muistaa kohdeyleisö – kuka tämän videon katsoo ja mitä varten? Nyt on parasta unohtaa hankala ammattisanasto, monimutkaiset tekniset lauseet tai numerosarjat. Esiintyjän tai spiikkaajan tulee voida lukea spiikki niin, että se kuulostaa luonnolliselta. Tätä varten onkin jo kirjoitusvaiheessa syytä lukea kaikki vuorosanat tai spiikit ääneen ja muokata niitä luonnolliseen suuntaan. Numerot kannattaa pyöristää, jotta ne jäävät paremmin mieleen. Nyrkkisääntönä voisi sanoa, että yksinkertainen ilmaisu kuulostaa ääneen lausuttuna paremmalta ja jättää muistijäljen. Muista myös kirjoittaa auki mahdolliset tunnesävyt, eli minkälaisella tunteella asiat ilmaistaan?

Käsikirjoitukseen kirjataan myös äänimaailma. Käytetäänkö luonnollisia ääniä vai äänitehosteita, minkälaista musiikkia käytetään ja mitä tunteita se herättää? Yritysvideot ovat genre, johon yleensä halutaan positiivista ja innostunutta fiilistä ja musiikkia. Voiko tarinassa kuitenkin myös olla jonkinlaista draamaa, yllätyksellisyyttä tai hauskuutta?

On asioita, joita on järkevintä kuvata grafiikoilla. Käsikirjoitukseen kirjoitetaan missä kohdissa käytetään grafiikoita ja mitä sisältöä niissä tulee olemaan? Tässä vaiheessa ei tarvitse vielä tehdä graafista suunnittelua, mutta on tärkeä tietää missä niitä tullaan käyttämään.

Kuvakäsikirjoitus – sanat muuntuvat kuviksi

Kun käsikirjoitus on valmis ja se on hyväksytty, tekee ohjaaja kuvakäsikirjoituksen. Se tarkoittaa videon kuvien piirtämistä sarjakuvamuotoon. Kyseessä ei yleensä ole kuvataiteen mestariteos vaan tikku-ukoilla piirretty hahmotelma kuvattavista kohtauksista ja niiden tapahtumista. Kuvakäsikirjoitus toimii muistilistana ja apuna kuvauksissa. Ohjaaja hahmottelee valmiiksi kuvakäsikirjoitukseen mm. kuvakoot, kameran liikkeet ja kamera-ajot.

Joskus kuvakäsikirjoituksen sijaan tehdään kuvalista, johon listataan jokainen kuvattava kuva ja kohtaus lokaatioittain.

Muista nämä kolme asiaa

Kun teet käsikirjoituksen muista nämä:

  1. Hyvä käsikirjoitus säästää aikaa ja rahaa kuvauksissa
  2. Kuka katsoo videon ja mikä on tavoitteesi?
  3. Kirjoita puhe ymmärrettävälle kielelle

Heidi Martikainen / tuottaja / heidi at youngfield.fi / 040 534 9091 / Ota yhteyttä!