Videon tuotantoprosessi | 3 MIN LUKU

Mitä kaikkea on hyvä ottaa huomioon kun lähtee suunnittelemaan videon toteutusta? Aluksi on tärkeää määritellä viesti ja tavoite. Eli mitä halutaan viestiä, kenelle ja miksi. Minkälainen reaktio katsojassa halutaan saada aikaan? Tavoitteena voi olla mielikuvan luominen yrityksestä, tuotteesta tai palvelusta. Tavoite voi olla myös konkreettisempi, kuten ohjata kohderyhmään kuuluvia katsojia tietylle nettisivulle. Kun tavoite on määritelty mahdollisimman selkeästi, on huomattavasti helpompaa suunnitella levityskanavia tai videon tuotantoprosessi. 

Valitaan videolle muoto

Seuraavaksi on hyvä lähteä hahmottelemaan videon muotoa, saavutetaanko katsojat parhaiten animaation, testimoniaalin vai kenties brändivideon avulla. Käytettävissä oleva budjetti määrittää muodon valitsemista. 3D-animaatio ei ole paras vaihtoehto toteutukselle jos käytettävissä videon toteutukseen on 2000€. Laadukas animaatio näyttää hyvältä ja koukuttaa katsojia, mutta siihen on myös varattava hieman enemmän rahaa. Samoin brändivideon tekoon ei ole järkevä lähteä jos käytössä on kovin pieni budjetti. Tosin pienelläkin rahalla saa hyvää kun osaa käyttää käytettävissä olevat pelimerkit järkevästi.Tuottaja on tässä apunasi miettimässä miten rahalla saa parhaiten vastinetta.

Käsikirjoitus ja suunnitelma

Kun päälinjat ovat tiedossa niin voi alkaa tarkempi käsikirjoitusvaihe. Tähän kannattaa panostaa kunnolla. Toisin sanoen ajan ja rahan varaaminen suunnitteluun ja käsikirjoittamiseen jää monesti liian vähälle. Paras olisi jos tiiviin ydinporukan kanssa voi ideoida ja käsikirjoittaa videon. Liian laajan tiimin kanssa käsikirjoitusta laadittaessa käy helposti niin, että parhaat ideat jyrätään ja lopulta jäljellä on vain melko tasapaksu suunnitelma.

Käsikirjoituksen valmistuttua voi alkaa tuotannon toteutuksen suunnittelu. Käsikirjoituksen pohjalta voidaan suunnitella minkälaisia kuvauspaikkoja tarvitaan ja mitkä ovat toiveet esiintyjien suhteen. Käsikirjoitus tulee purkaa tuotantosuunnitelmaksi myös rekvisiitan osalta. Uskottavien hahmojen valinta casting-prosessissa on myös tärkeä vaihe etukäteistyötä. Tuotantosuunnitelmassa mietitään myös äänimaailmaa, millaista musiikkia kaivataan ja halutaanko ääniefekteillä tai muulla äänimaisemalla luoda tietynlaista tunnelmaa. Mikäli videossa tarvitaan spiikkaajaa, kannattaa käyttää spiikkausammattilaista. Hyvä spiikkaaja vaikuttaa yllättävän paljon siihen yleisfiilikseen joka jää videosta katsojalle.

Nyt kuvataan!

Huolella tehdyn pohjatyön jälkeen tuotantovaihe on helppoa. Kuvaukset ovat se vaihe tuotannosta, jossa on isoin osa työtiimiä paikalla yhtä aikaa. Kuvaukset on usein myös kallein yksittäinen tuotantovaihe. Hyvin tehdyt suunnitelmat ovat tässä vaiheessa äärimmäisen tärkeitä. Kun kaikki tietävät mitä ja miten tehdään, sujuvat kuvaukset joutuisasti ja kaikki tarvittava saadaan purkkiin. Kun tarvittavat kuvat ja äänet ovat tallessa, voidaan siirtyä jälkituotantovaiheeseen.

Leikkaaja viimeistelee tuotannon

Edit-kopin pimeydessä video saa varsinaisen muotonsa. Pätevä editoija yleensä ehdottaa enemmän tai vähemmän muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan. Videon toteutus on luova prosessi johon jokainen tekijä antaa oman panoksensa. Niinpä myöskään editontivaihe ei usein ole suunnitelman orjallista noudattamista vaan luovuutta vaativa vaihe jossa vielä kerran punnitaan mikä on paras muoto videolle. Editoinnin yhteydessä tai sen jälkeen tehdään äänityöt, eli luodaan haluttu äänimaisema sekä valitaan tunnelmaan sopiva musiikki. Mikäli spiikkausta tarvitaan, tehdään se yleensä jälkitöiden yhteydessä. Jälkitöihin kuuluu myöskin grafiikan visualisointi ja visualisoinnin hyväksymisen jälkeen sen animointi liikkuvaksi.

Videosta lähetetään asiakkaalle versio katsottavaksi ja kommentoitavaksi. Kommenttikierroksen jälkeen editoinnissa hoidetaan toivotut muutokset. Editoinnin jälkeen tuotannon viimeisimpiä vaiheita ovat värimäärittely ja tekstitys. Värimäärittelyvaiheessa voidaan vaikuttaa videon tunnelmaan vielä rajustikin verrattuna raakamateriaalin väreihin. Usein videoihin kaivataan lisäksi myös tekstitys. Esimerkiksi Facebook-videoista suurin osa, jopa 85%, katsotaan ilman ääntä. Tästä syystä samankielinenkin tekstitys on usein järkevä valinta. 

Katsojat kehiin

Kun video on kaikinpuolin valmis ja hyväksytty, seuraa videon levitysvaihe. Levityssuunnitelma on hyvä olla olemassa jo aivan tuotannon suunnitteluvaiheessa, näin eri levityskanavien erot voidaan paremmin ottaa tuotannossa huomioon. Kuvasuhde on näistä yksi, jos videon pääasiallinen käyttötarkoitus on vaikkapa Instagram, voi olla järkevä toteuttaa video vaikkapa 1:1-kuvasuhteella. Joskus toteutetaan tuotantoja myös usealla eri kuvasuhteella. Valmiin videon mahdollisimman monipuolinen hyödyntäminen eri levityskanavissa on järkevää. Myös erikieliset tekstitykset voivat tulla kyseeseen mikäli kohderyhmä on kansainvälinen. 

Videon valmistuttua ei ole järkevää pelkästään jumittua popcornien kanssa ihailemaan aikaansaannostaan vaan videon markkinointiin ja levitykseen kannattaa panostaa. Joskus ostettu mainonta on hyvä valinta, joskus ihan orgaaninen levitys on toimivin tapa. 

Jani Kaatrasalo / tuottaja / jani at youngfield.fi / 050 363 8557 / Ota yhteyttä!