Millainen on hyvä video? | 2 MIN LUKU

Kaikkihan tarvitsevat ja haluavat videoita, mutta millainen olisi hyvä video? Nykyajan pirstaloituneen mediamaailman keskellä voi olla vaikea valita millaista videosisältöä juuri sinun yrityksesi tarvitsisi. Kysymällä itseltään listan peruskysymyksiä pääsee jo pitkälle: Mitä? Miksi? Kenelle? Miten? Käymällä nämä kysymykset ajatuksen kanssa läpi ja tiivistämällä ideat, on jo puolet projektista tehty. Sen jälkeen ei tarvitsekaan kuin toteuttaa video käytännössä.

MITÄ?

Äkkiseltään ajateltuna voisi ajatella, että tämä on helppo kysymys. Usein yrityksellä on kuitenkin kymmeniä tai satoja tuotteita, joita se voisi markkinoida. Mikä olisi yksi tai korkeintaan kaksi tuotetta, joita tähän mainokseen haluttaisiin nostaa?

Samoin ideoiden kanssa, yrityksellä tai yhdistyksellä voi olla 10 eri ideologiaa, joita haluaisi tuoda videossa esille. Mikä on niistä se tärkein? Mikä kärki edellä lähdetään viestimään? Pääidean lisäksi videoon voi mahtua pari muuta ”sivu-ideaa”. Muuten videosta tulee sillisalaattia, josta ei jää katsojalle mitään mieleen. Parempi saada viestittyä yksi viesti selkeästi kuin 10 niin, ettei yksikään niistä jää mieleen.

MIKSI?

Mikä on se syy, miksi katsoja juuri nyt kiinnostuisi ideastasi tai tuotteestasi? Mihin käytännön ongelmaan tarjotaan ratkaisua? Voisiko tähän ideaan tuoda jotain lisätwistiä? Jos tarkoituksena on myydä videon avulla katsojalle vaikkapa kello, minkälainen voisi olla maailma, jossa ei ole kelloja? Mistä kaikkialta voisi möyhästyä ilman kelloa? Varsinaisen ongelman ratkaisu on hyvä mutta vielä parempi on jos oikea ongelma ratkaistaan hauskalla, oivaltavalla tavalla. Miksi katsoja siis tarvitsee juuri sinun tuotteesi?

KENELLE?

Kuka on viestin kohderyhmää? Tuotteellasi voi olla laajakin kohderyhmä. Videossa voi olla fiksua rajata kohderyhmää tarkemmin. Mikä olisi se ikähaarukka ja ihmisryhmä, jolle nimenomaan haluaisit suunnata tämän videon? Varsinkin someen tehtävissä videossa kohderyhmän voi määritellä haluttaessa todella tarkastikin. Miten olisi pinnasänkyjä myyvälle yritykselle markkinoinnin kohderyhmäksi 20 kilometrin säteellä yrityksestä asuvat 20 – 35 vuotiaat naiset, jotka ovat jo valmiiksi kiinnostuneita lapsiin liittyvistä tuotteista?

MITEN?

Onko brändillä varaa lähestyä huumorin keinoin? Tai onko varaa olla lähestymättä? Mikä voisi olla joku muu yllättävä lähestymistapa? Kertomistapoja on lukemattomia, niistä vain täytyy osata valita tähän videoon sopivin. Pienikin huumorinpoikanen auttaa usein pitämään katsojan paremmin videon äärellä. Aitous ja autenttisuus ovat myös nykyään syystäkin suosittuja ”tyylejä”. Lue myös Hiskin kirjoitus ”Video on tunteita”.

Näiden kysymysten pyörittelyn jälkeen ollaan jo hyvässä vaiheessa. Enää ei tarvitse kuin toteuttaa video. Hyvällä ennakkotyöllä hyvän videon tekeminen on helppoa. Herättikö kysymyspatteristo ajatuksia?

Jani Kaatrasalo / tuottaja / jani at youngfield.fi / 050 363 8557 / Ota yhteyttä!