MITÄ YRITYSVIDEO MAKSAA? | 3 MIN LUKU

Tilaajan ensimmäinen kysymys on usein hinta. Mitä yritysvideo maksaa ja mistä hinta koostuu? On myös viisasta kysyä, mistä kannattaa maksaa?

Videotuotanto on mitä suurimmassa määrin tiimityötä. Tuotannon eri vaiheissa tarvitaan monenlaisia spesifejä taitoja, joista tuottaja kokoaa sopivat yhteen parhaan lopputuloksen saamiseksi.

Usein tilaaja ei välttämättä avaa budjettiaan tuotantofirmalle, vaikka se voi olla ratkaiseva tekijä idean pitchauksessa. Paras tapa aloittaa videon suunnittelu on se, että mietitään videon tavoite ja käytettävissä oleva budjetti. Sen pohjalta voidaan tehdä budjettiin sopivat valinnat. Jos budjetti ei ole tiedossa, saatetaan hukata aikaa ja vaivaa, kun ehdotetut toteutustavat ovat epärealistisia.

Mitä saa videolle eri hintaluokissa?

Kun suunnitellaan yritysvideo, niin alle 3000 euron budjetilla saa vähän suunnittelua, kameramiehen ja editin. Tässä hintaluokassa kannattaa myös harkita grafiikkavideota, jolla visualisoidaan informaatio graafisin elementein. Pienimpään hintaluokkaan kuuluvat myös tapahtumavideot ja kuvaukset, joiden toteutus on suoraviivaista.
Yritysvideo tehdään yleensä 4000-10000 eurolla. Sillä summalla suunnitellaan sisältöä, järjestetään kuvaukset, editoidaan ja tehdään jotakin grafiikkaa. Yritysvideot 10 000-20 000 eurolla voivat olla brändifilmejä, monipuolisempia tuotantoja ja toisinaan jopa TV spotteja.

Mikä maksaa yritysvideossa?

Video koostuu monesta liikkuvasta osasta. Saman asian voi toteuttaa eri tavoin ja siksi tieto käytettävissä olevasta budjetista on oleellinen. Tässä keskeisiä asioita, jotka vaikuttavat videon hintaan:

Suunnittelu: Minkälainen käsikirjoitus rakennetaan? Vaikka tilaajalla olisi hyvä ja toteuttamiskelpoinen idea, niin videotuotantofirma viimeistelee aina lopullisen käsikirjoituksen ja kuvaussuunnitelman. Kokonaishintaan vaikuttaa se kuinka monimuotoista suunnittelua tarvitaan.

Esiintyjät: Esiintyjät voivat olla iso kustannuserä. Mallien ja ammattinäyttelijöiden käyttäminen on kalliimpaa kuin omien työntekijöiden. Päätökset esiintyjistä tehdään riippuen kuvattavasta tarinasta ja käytössä olevasta budjetista.

Lokaatiot: Missä kuvataan? Onko useita kuvauspaikkoja, kuinka monta kuvauspäivää  tarvitaan? Ovatko kuvauslokaatiot ilmaisia vai maksullisia? Joskus tarinan kannalta on oleellista kuvata maksullisessa lokaatiossa, mutta useimmiten ei.

Kuvausryhmä: Kuvauspäivät ovat kallein osa yritysvideota. Minkälaisella kalustolla  kuvataan, kuinka iso kuvausryhmä tulee paikalle, paljonko tarvitaan valaisua ja rekvisiittaa?

Ilmakuvaus: Ilmakuvat tuovat lisäarvoa videolle ja se on tietyissä tapauksissa hyvin perusteltu kustannuserä.

Spiikki ja tekstitys: Tuleeko videolle spiikki? Se on hintakysymys siinä mielessä, että voi olla edullisempaa tehdä grafiikat kuin spiikki. Toisaalta spiikki yhdessä kuvan ja tekstin kanssa on vahvin viestintäkeino. Jos video pitää tehdä usealle kielelle, spiikin teettäminen eri kielillä  voi olla erittäin kustannustehokasta.

Musiikki: Käytetäänkö edullista katalogimusiikkia vai vähän kalliimpaa? Joskus jopa tilausmusiikin käyttö on perusteltua  ja kohtuuhintaista.

Grafiikat: Ei ole suuri kustannus animoida  firman logo, mutta mitä enemmän käytetään grafiikkaa ja mitä monimuotoisempaa se on, sitä enemmän se vie aikaa ja  samalla euroja. Toisaalta se voi myös olla tapa jolla yksinkertaistetaan kuvauksia ja kokonaisuudessa fiksu ratkaisu.

Oikeudet: On hyvä muistaa, että näyttelijöiden, spiikkaajan ja musiikin oikeudet ovat  kalliimmat jos kyseessä on TV-mainos. Jo alussa on tärkeä tietää missä kaikissa kanavissa  videota tullaan levittämään koska se vaikuttaa suoraan hintaan. Levitetäänkö video vain omissa  some-kanavissa vai tuleeko se myös maksettuun mainontaan? Näillä asioilla voi olla  jopa merkittävä vaikutus budjetin kokoon.

videon Budjetin hajautus

Videotuotantofirmalla on ammattitaito suunnitella paras mahdollinen toteutus käytettävissä olevalle budjetille. Kun tilaajan budjetti on tiedossa, videotuottajan on helpompi tuoda pöytään realistisia ja toteuttamisekelpoisia ehdotuksia.

Videomarkkinoinnissa kuten kaikessa muussakin markkinoinnissa tärkeää on suunnitelmallisuus ja jatkuvuus. Budjettia voi hajauttaa usean videon välille ja kehittää markkinointia sen mukaan mikä toimii. Tässäkin ammattilaisten apua kannattaa hyödyntää.


Heidi Martikainen
 / tuottaja / heidi at youngfield.fi / 040 534 9091 / Ota yhteyttä!